Други дейности

Техномарин ООД е в състояние да изпълнява поръчки за изработката и производство на стандартни и нестандартни изделия за  корабостроенето и индустрията.

Техномарин ООД извършва корабно, хранително, техническо снабдяване, доставка на акцизни стоки, освидетелстване на спасително оборудване.