Фирмен профил

Фирма „Техномарин” ООД разполага със специализирана база за ремонт на корабни двигатели и механизми под ръководството на специалисти с доказан опит. Във възможностите са и изработване на различни видове детайли за кораборемонта и индустрията.

Ремонта на борда на кораба или обектите се извършва от мобилни групи, които са снабдени с техника за това.

Фирма "Техномарин" ООД извършва ремонт, профилактика и технически измервания на турбокомпресорни агрегати (турбини за ДВГ), доставка на резервни части и подмяна на ТКА.

Фирма „Техномарин” ООД работи като подизпълнител за ремонт на главни двигатели и спомагателни механизми в:

 •  „Терем КРЗ Флотски арсенал - Варна” ЕООД 
 •  КРЗ „Одесос” АД
 •  МТГ „Делфин”
 •  "Булярд корабостроителна индустрия”

Някои от нашите КЛИЕНТИ от индустрията и корабоплаването:

 • АЕЦ Козлодуй ЕАД
 • Лукойл Нефтохим АД
 • Солвей Соди АД
 • Девня Цимент АД
 • ТЕЦ Варна ЕАД
 • В и К – Варна
 • Топлофикация Русе ЕАД
 • Топлофикация Казанлък
 • Параходство БМФ ЕАД
 • Параходство българско речно плаване АД - Русе
 • H.H. Brothers Maritime Ltd.
 • ТЕРЕМ ЕАД – Варна
 • КРЗ Одесос АД
 • МТГ Делфин ООД
 • Булярд Корадостроителна индустрия АД
 • Bon Marine
 • BTO Shipping и др.