Представителство

 

ПАРТНЬОРСКИ ФИРМИ за извършване на дейността ни са:

► VOLVO PENTA - морски и индустриални двигатели и дизел-генератори;

ИНДУСТРИАЛЕН СЕРВИЗ

  •  Belzona Polymerics Ltd. - течни метали, еластомери, защитни покрития, хидроизолации;     
  •  Frenzelit- werke GmbH & Co.KG - безазбестови уплътнения, изолации, компенсатори;
  • Spetech - набивки и механични уплътнения;
  •  Thordon Bearings Inc. - полимерни плъзгащи лагери с висока износоустойчивост.

LALIZAS - доставка на морско оборудване и консумативи.

 ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING - продажба и монтаж на Poseidon Evo - генератори за прясна вода.

MARINE PARTS - ремонт на горивни и маслени сепаратори, изпарителни уредби, доставка на части.

ACM BEARINGS - производство на съвременни композитни материали за лагерни заготовки